Za jednou kulturní komisí: I malá změna k lepšímu se počítá

18.10.2020

Oficiálně se jmenuje Kulturní komise Rady města Kladna. Možná leckdo ani netušíte, že existuje, ostatně v molochu chodu města je kulturní komise – dle stanov odborný orgán radních pro oblast kultury – spíš nevýznamná. Na druhou stranu ovlivňuje rozdělení ne úplně malých peněz (pro rok 2020 to bylo 2,1 milionu korun) a pro fungování několika desítek subjektů pohybujících se ve městě v oblasti kultury (amatérská divadla, sbory, hudební kluby...) jsou její rozhodnutí naprosto zásadní.

photo credit: Freepik / kstudio
photo credit: Freepik / kstudio

Za roky, kdy jsem u komisí v různých volebních obdobích žádal o podporu na naše projekty (hlavně publikace Haldy, které by bez veřejné podpory prostě nevyšly), jsem nasbíral poměrně dost (poměrně špatných) zkušeností s tím, jak tenhle orgán funguje. Jak jsem měl možnost odpozorovat, řada těch věcí byla v jiných městech nevídaná. Třeba to, že:

  • datum zasedání komise jste neměli šanci se dozvědět jinak než zavoláním příslušnému úředníkovi (a ani tak často ne),
  • nebylo možné zjistit důvod, proč jste dotaci nedostali, pokud jste ji nedostali...
  • ...ono se vlastně ani nedalo dostat k žádným kritériím, podle kterých se komise rozhoduje (ani na vyžádání),
  • když jste se s klíčovou informací nevešli do předepsaných kolonek, neměli jste možnost ji komisi předat... jako žadatel jste neměli šanci jít projekt osobně představit...
  • a pak takové ty drobnosti, jako že třeba nebyla stanovena výše spoluúčasti žadatele (nebo aspoň nebyla veřejná) a další celkem podstatné formality, které by umožňovaly posoudit oprávněnost dotace – a které jsou naprosto běžné u všech měst větších než Slaný.

Bylo by toho ještě víc, ale pro představu to stačí.

Když jsem v roce 2018 dostal nabídku v kulturní komisi zasednout, chvíli jsem zvažoval a naznačoval, co mi na jejím fungování vadí - a upozorňoval, že pokud by to mělo fungovat stejně, nemá moje účast cenu. Postupně se rýsující složení ale dávalo naději, že by tentokrát aspoň tahle malá část veřejného rozpočtu mohla být rozdělena co nejférověji a nejtransparentněji.

Takže na začátku roku 2020 fungovala komise asi takto:

  • na webu byly dopředu zveřejněné termíny zasedání,
  • každý žadatel mohl přijít svůj projekt osobně představit,
  • každý žadatel dostal stručné vyjádření k projektu s odůvodněním ne/přidělení dotace,
  • na webu byl zveřejněný statut fondu, který dával určitý návod, jaké projekty mají šanci získat podporu, stanovoval výši spoluúčasti žadatele i to, že ve vyúčtování mají žadatelé vyčíslit všechny náklady na projekt (s vyznačením těch, které byly hrazeny z dotace),
  • vznikl nový formulář, který se víc zaměřil na popis projektu (ale kvůli GDPR nabobtnal i u formalit).

Jasně, ideál by byl ještě mnohem dál, třeba aby se informace nemusely na webu města lovit na osm kliknutí a vypadaly kultivovaněji, ale to už je jiné téma. Za mě se v komisi povedlo přijít s transparentnějším, spravedlivějším a lidštějším přístupem. Mimochodem když jsem se byl po skončení roku 2019 podívat na to, v jaké podobě dorazila komisi vyúčtování projektů (a za co se tedy veřejné peníze utratily), setkalo se to s překvapením, protože "to nikdy nikdo nedělal". Velké poděkování za tenhle malý krok pro lidstvo patří Lukáši Krinkemu.

Bylo nám jasné, že je to nové a že si na to všichni musí zvyknout. První rok jsme se snažili žadatelům změny co nejlépe vysvětlit, byli jsme k dispozici pro dotazy, spoustu toho padlo na osobních prezentacích. Cílem bylo nastavit všem co nejrovnější pravidla – což se ne vždy setkalo úplně s pochopením. Asi s jedinou výjimkou ale všichni přechod bezbolestně zvládli. A svět se točil dál.

Když se začátkem září 2020 změnilo politické vedení města, bylo nasnadě, že komise projdou obměnou (byť by to tak být nemuselo, protože mají poskytovat expertní názor, na Kladně je ale rada jmenuje a odvolává podle politického klíče). K rošádám došlo na zasedáni rady 12. října 2020, v případě kulturní komise trochu zvláštně tak, že v ní zůstala menšina členů původní sestavy, včetně mě. Ne že by mi to někdo řekl, dozvěděl jsem se to až ze zápisu na webu. 16. října jsem předal radě města svou rezignaci.

A ano, bude samozřejmě zajímavé sledovat, jak bude fungování kulturní komise vypadat na začátku roku 2021.