Rezignace člena kulturní komise je zdá se na článek (odpovědi Kladenskému měsíci)

05.11.2020

Před časem jsem stručně popsal, co se podle mě povedlo při práci v kulturní komisi rady města, která působila od podzimu 2018 do podzimu 2020. A ejhle, ozval se pan Ladislav Pavlík, toho času mimo jiné redaktor novin Kladenský měsíc, se sadou otázek pro svůj článek.

Jak k tomu přistoupit... Kladenský měsíc je vydavatelsky propojený s časopisem Kamelot a oba jsou hlásnou troubou strany Volba pro Kladno, čili velmi, ehm, angažovaná "žurnalistika". Vzhledem k tomu, co jsem si kdy v Kladenském měsíci přečetl (a tomu, že rezignace jednoho člověka na jednu celkem nevýznamnou funkci není, upřímně, až takové téma), jsem si říkal, že bude užitečné zveřejnit komplet znění otázek i zaslaných odpovědí. Aspoň pak bude možné posoudit výsledný materiál.

Otázky

Dobrý den,
V souvislosti s vaším oznámením rezignace na člena Kulturní komise RM jsem si přečetl váš komentář na vašem webu. Rád bych s vás pro připravovaný článek zeptal na několik doplňujících otázek:

  1. Proč jste se rozhodl rezignovat?
  2. Dle vašeho dostupného vyjádření se tak stalo na základě změny obsazení komise, znamená to, že vám někdo konkrétní vadí?
  3. Proč si myslíte, že by se práce komise měla nyní změnit, když její statut zůstává stále stejný?
  4. Jaké projekty, které jste během posledních necelých dvou let podpořil, považujete za zajímavé, chtěl byste na ně upozornit, případně zda nějak souvisí s novými pravidly pro fungování Kulturní komise?

Předem děkuji za vaše odpovědi,
Ladislav Pavlík ¨


Odpovědi

Dobrý den, pane Pavlíku.

Popravdě mě poněkud překvapuje, že rezignace jednoho člena jedné komise Rady města je tématem na článek.

Nicméně k vašim otázkám:

  1. Protože mě nová rada města přeřadila do nové komise bez mého vědomí. Nikdo mě dopředu nekontaktoval ani o ničem neinformoval, což úplně nevytváří podmínky pro vzájemnou důvěru. Ostatně podobně to viděl kolega Jiří Mika. Oproti roku 2018 to je dost odlišná zkušenost. Tehdy jsem byl v kontaktu s několika lidmi z vedení města, měli jsme příležitost probrat, zda roli kulturní komise vnímáme podobně, měl jsem verbální příslib, že se komise bude držet principů, které považuji za klíčové.
  2. Pokud vyjádřením myslíte text na mém webu, hodnotil jsem v něm, co se komisi v letech 2018-2020 z mého pohledu podařilo. O rezignaci je tam jedna strohá věta, která se k personálnímu složení komise nijak nevyjadřuje. Nehodnotím personální složení komise, vadí mi, že rada rozhodla o mně beze mě.
  3. Kéž by se nová komise statutem řídila. Po dlouhých letech jsme ho změnili tak, aby byl celý proces rozhodování transparentnější a spravedlivější. O jeho zachování máte zdá se lepší informace než člověk, kterého chtěla rada do komise vyslat. Mně tuhle garanci nikdo nedal, takže to budu zvědavě sledovat.
  4. Jen si dovolím poznámku, že o projektech rozhoduje komise jako celek. Zajímavé je především to, že kulturní život Kladna i spektrum lidí, kteří ve městě kulturu provozují, jsou velmi rozmanité, proto bych také nerad vyzdvihoval nějaký konkrétní projekt. Nová pravidla pak úzce souvisí se všemi žádostmi, kde osobní prezentace žadatelů pomohla objasnit to, co z žádosti nebylo úplně zřejmé, nebo vedla k přínosným nápadům. Komise například doporučila, aby byl městem podporovaný Hornický zpravodaj dostupný online na webu, konzultovala možnosti propagace s Klubem přátel krásné hudby apod.