Kulturní dědictví za sklem

15.06.2016

Domovní znamení na kladenských věžácích překrylo nerozbitné sklo. Proč? A co s pozoruhodnými uměleckými díly bude dál?

Odraz dnešní doby
Odraz dnešní doby

Téměř 70 let stará keramická díla Marty Jiráskové, Hany Wichterlové, Břetislava Bendy a Bedřicha Stefana v nedávné době někdo patrně úmyslně poškodil. Na pozoruhodných znameních se zvířecími motivy, inspirovaných uměním starověkého Říma, se objevily nápisy a škrábance, u některých i poškození většího rozsahu.

Správa bytového fondu (SBF), která pro město věžáky udržuje, se proto po konzultaci s odborem památkové péče magistrátu rozhodla situaci řešit. Hlavním cílem bylo předejít případnému dalšímu poškození, a tak znamení postupně překryje nerozbitné sklo.

Momentálně už jsou takto chráněna čtyři díla, zbytek by měl následovat do necelého měsíce (podle firmy Tesárek, která montáž provádí, by každý týden měla přibýt dvě).
Protože jde v zásadě o záchrannou akci, zůstávají znamení v původním stavu. Jakýkoli zásah (ať už restaurování, nebo i prosté čištění a konzervaci) totiž vzhledem k památkové ochraně věžáků musí dělat specializovaná firma. Vše je ale připraveno i na případnou rekonstrukci, s níž se podle ředitelky SBF Tamary Šikulové výhledově počítá.

Stav domovních znamení nás v Haldě velmi zajímá, proto jsme nabídli, že můžeme zkusit nějak pomoct. Prvním výkopem je aspoň tahle informace o tom, co se děje. Kdybyste věděli o někom, kdo by byl kompetentní udělat odhad nákladnosti restaurování děl, budeme rádi za zprostředkování kontaktu. To je teď totiž na cestě k záchraně plastik druhý krok.

A kdokoli byste chtěl přidat ruku k dílu, dejte mi vědět.

Římané na to šli podobně (V&A Museum, Londýn)
Římané na to šli podobně (V&A Museum, Londýn)