Akademická práce

Publikace

 • Tejkalová, Alice N. & Roman Hájek (2015). Předmluva k českému vydání. In McQuail, Denis: Žurnalistika a společnost. Praha: Karolinum, 7–18.
 • Hájek, Roman, Štefaniková, Sandra, Láb, Filip & Alice N. Tejkalová (2015) Czech Journalists Refreshed Sense of Ethics in the Midst of Media Ownership Turmoil. Media and Communication 3(4).
 • Hájek, Roman, Svobodová, Tereza & Jan Vávra (2015). Threats to Mutual Trust: Relationship between Local Politicians and Local Journalists in the Era of Professionalized Political Communication. Medijske studie 6 (11): 36–50.
 • Hájek, Roman (2015) Stephen Coleman: How voters feel (Book Review). Acta Politologica 7 (1): 92–94. Ke stažení zde >>>
 • Hájek, Roman (2015) Postoje českých politiků vůči médiím a kvalitě žurnalistiky. Praha: Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Zpráva z výzkumu, ke stažení zde >>>
 • Štechová, Markéta & Roman Hájek (2015). Faithful Confidants or Fickle Coat-Changers? Audience Perceptions of Celebrities in Political Campaigns before the First Direct Presidential Election in the Czech Republic. European Journal of Communication 30(3): 337–352. Online >>>
 • Hájek, Roman & Nico Carpentier (2015) Alternative Mainstream Media in the Czech Republic: Beyond the Dichotomy of Alterative and Mainstream Media. Continuum: Journal of Media & Cultural Studies 29(3): 365–382. Online >>>
 • Hájek, Roman & Sandra Štefaniková (2014) Citizen Journalism is as Old as Journalism Itself: An interview with Stuart Allan. Mediální studia, 2014/2, s. 171–179. Online >>>
 • Hájek, Roman (2014) Cesta k aktualizovaným metodám: způsoby zkoumání vlivu nových médií na žurnalistiku. Naše společnost,roč. 12, č. 1, s. 41–49. Online >>>
 • Hájek, Roman (2014) The Reconsideration of the Role of the Press as an Alternative Medium in the Digital Era: Three Cases from the Czech Republic. The International Journal of Interdisciplinary Studies in Communication, Volume 8, Issue 2, pp. 1–9. Online >>>
 • Hájek, Roman (2013) The Changing Landscape of Local Information Space in the Czech Republic: Consequences for Local Political Communication. Polish Political Science Review 1 (1): 5–19. Online >>>
 • Hájek, Roman (2013) James Curran, Natalie Fenton, and Des Freedman, Misunderstanding the Internet (Book Review). International Journal of Communication 7: 967-969. ISSN 1932-8036. Online >>>
 • Hájek, Roman (2012) Personalizace, estetizace a depolitizace politiky v českých médiích: mediální pokrytí sjezdů ČSSD a kongresů ODS mezi lety 1994-2011 v denících Právo a Mladá fronta Dnes. Mediální studia 6 (1): 76-93. ISSN 1801-9978. Online >>>
 • Hájek, Roman (2012) Skryté struktury Wikipedie. Pohled politické ekonomie komunikace na produkční prostředí největší internetové encyklopedie [online]. Sociální teorie, 24. leden 2012. ISSN 1805-6245. Online >>>

Výuka

Absolutně skvělý a profesionální přístup dua Hájek-Maňák, neustálý feedback, projekt Ergo je asi to nejlepší, co tři semestry žurnalistické tvorby mohou nabídnout.
- z anonymního hodnocení kurzů

Jasně. Ne všechna hodnocení jsou takhle pozitivní. Na kurz Časopisecká tvorba, který jsme si vymysleli s kolegou Vratislavem Maňákem, jsem ale (a myslím, že právem) hrdý. Se studenty žurnalistiky na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd UK jsme na něm dávali dohromady časopis Ergo, celé tři roky (2015–2017).

Co dál jsem na IKSŽ FSV UK přednášel?

 • Média a společnost (LS 2012/13 a 2013/14) - semináře pro magistry mediálních studií. Za ten v LS 2012/13 jsme s Vlastimilem Nečasem dostali Zlatý kurz a z jeho výstupů vznikl odborný článek. V tom druhém jsem se zaměřil na aktuální trendy v žurnalistice.

 • Teoretické koncepty ke studiu žurnalistiky I a II (ZS 2014-ZS 2015, společně a Alicí N. Tejkalovou) - aneb jak vyučovat "nudnou teorii" od Marxe až po Latoura aspoň trochu srozumitelně a přitažlivě.

 • Tvůrčí dílny II - komentář a feature (LS 2014/15, společně s Davidem Klimešem) - praktické dílny, jejichž výstupy se dostaly i do několika časopisů (třeba feature Terezy Vaisové)

 • Novinář jako politický aktér (ZS 2014-ZS 2015) - něco o tom, jak uvažovat o vztazích novinářů a politiků.


V LS 2015/16 jsem učil ještě kurz Teorie politické komunikace na Filozofické fakultě Západočeské univerzity v Plzni.

Konference

 • 27.-28. 8. 2015, ECREA Political Communication Conference. Příspěvky: Radically Different Experiences: How the Character of Local Media System Influences People's Perception of Municipal Elections Campaign / Patterns of interaction between politicians and journalists in an 'old' and a post-communist democracy: Austria and Czech Republic compared (společně s Peterem Maurerem, Universität Wien).
 • 12.–14. 6. 2015, CEECOM Conference Zagreb: The Digital Media Challange. Příspěvek: Politicizing platform, or another campaign tool: locality related diferences in perception of Facebook's role in pre-election period.
 • 9.–11. 4. 2015, ICA Regional Conference Lodz: Expanding Communication: Old Boundaries and New Frontiers. Příspěvek: Austrian and Czech Politicians Trust in Their News Media (společně s Peterem Maurerem, Universität Wien).
 • 12.–13. 6. 2014, CEECOM Conference: Changing Media and Democracy: 25 Years of Media Freedom and Public Sphere in Central and East Europe, Wroclaw. Příspěvek: Threats to Mutual Trust: Relationship between Local Politicians and Local Journalists in the Era of Professionalized Political Communication (společně s Janem Vávrou a Terezou Svobodovou).
 • 19.–20. 9. 2013, ECREA Political Communication Section Conference: New Trends in Political Communication, Milano. Příspěvek: Audience perceptions of celebrities in political campaigns before the first direct presidential election in the Czech Republic (společně s Markétou Štechovou).
 • 30. 7. – 1. 8. 2013, 8th Interdisciplinary Social Sciences Conference, Prague. Příspěvek: The Reconsideration of the Role of the Press as an Alternative Medium in the Digital Era: Three Cases from the Czech Republic.

Výzkumné aktivity

 • 2016: účast v projektu Media Pluralism Monitor
 • 2015: účast v projektu Media Pluralism Monitor
 • 2014-2015: Postoje politiků vůči médiím a kvalitě žurnalistiky (ve spolupráci s Peterem Maurerem, Universität Wien)
 • 2012-2014: účast ve výzkumu Worlds of Journalism Study (koordinován Thomasem Hanitzchem, Univerzita Mnichov) | sběr dat
 • 2014: účast ve výzkumu European Election Campaign 2014 (koordinován Edoardem Novellim, Università degli Studi Roma TRE)

Workshopy

 • 12/2013: New Media and Political Participation: contemporary directions in theory and research (organized by PolCoRe group, Faculty of Social Sciences, Charles University Prague)
 • 4/2013: Workshop in Political Communication II. in Brno (organized by Masaryk University)
 • 10/2012: participant of Workshop in Political Communication I. in Vienna (organized by Klaus Schoenbach, University of Vienna)

Pobyty v zahraničí

7. 4.–6. 5. 2014 | Institut für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft, Universität Wien (v rámci meziuniverzitní dohody)

Letní školy, PhD kurzy

 • 7.–11. 7. 2014, International Summer School in Political Communication and Electoral Behaviour: (New) Media Effects on Electoral Behaviour, Milan, Italy.
 • IV/2014 | doktorský kurz Citizenship in the Digital Republic (Kodaň, organizován ITU University Copenhagen)
 • 11.–24. 8. 2013, The ECREA European Media and Communication Doctoral Summer School 2013 in Bremen